Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh như trên trong phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, chiều 25/3.

Chuyển biến mạnh mẽ

Hình ảnh: Lan toả sâu rộng “làn gió tươi mới” trong hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương số 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Hội nghị 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua xem xét báo cáo, thảo luận tại hội nghị cho thấy năm 2023 có thời cơ, thuận lợi, thách thức, khó khăn đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo nhưng đất nước đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Trong thành tích chung đó có đóng góp rất quan trọng của Quốc hội và cơ quan dân cử ở địa phương. 

“Nếu như tại Hội nghị năm 2022 đã nhận định có làn gió tươi mới trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan dân cử ở địa phương thì đến Hội nghị lần này càng khẳng định nhận định trên là đúng và cho thấy làn gió tươi mới đó đã có phạm vi rộng hơn, tác động lan tỏa hơn, kết quả tốt hơn và đồng đều hơn năm trước”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Điểm lại kết quả hoạt động, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, khối lượng công tác Hội đồng nhân dân năm qua là rất lớn. Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành đã tổ chức 357 kỳ họp, trung bình mỗi tỉnh tổ chức 5,6 kỳ họp/năm; trong đó có nhiều kì họp chuyên đề và kì họp bất thường. Với số lượng lớn các kì họp được tổ chức thì số lượng nghị quyết được ban hành cũng ở mức kỉ lục với 6.377 nghị quyết, trong đó có 1.681 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. 

Về giám sát, có đến 1.322 đoàn giám sát ở 63 tỉnh/thành, qua đó phát hiện 13.273 vấn đề vướng mắc và bất cập. Năm 2023 cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, sát thực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chung của địa phương. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ và biểu dương các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hậu Giang, Khánh Hòa, Nam Định, Hưng Yên… 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh những nơi mà HĐND hoạt động tích cực và hiệu quả, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, cấp ủy và sự chung tay của chính quyền địa phương thì đều có sự phát triển, có tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách đạt khá. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của cơ quan dân cử...

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, HĐND các địa phương đã bám sát quy định của pháp luật, thực hiện toàn diện các chức năng từ công tác lập pháp lập quy đến giám sát, chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng, lấy phiếu tín nhiệm và các công tác khác như chuyển đổi số, công nghệ thông tin, đối ngoại.

Trong lập pháp, lập quy, các địa phương tích cực triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù. Công tác giám sát, chất vấn có nhiều đổi mới, nhất là sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15. Cùng với đó, công tác giám sát tại hiện trường, hậu giám sát được quan tâm. Lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá nhiều hoạt động trong đó kì họp HĐND cấp tỉnh có nhiều khởi sắc, đổi mới hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân; hoạt động của các Ban của HĐND được tăng cường nhiều hơn. Vai trò của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND được quan trọng. Qua đó cho thấy những đổi mới là rõ nét và toàn diện và có nhiều mô hình mới, cách làm hay.

Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị cử tri được coi trọng và thực hiện tốt hơn. Số lượng vấn đề nhiều hơn, tỉ lệ giải quyết tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá, công tác thông tin truyền thông được chú trọng. Dẫn chứng một số chương trình hay của một số địa phương, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là kinh nghiệm tốt, là những mô hình có thể nghiên cứu học tập, chia sẻ lẫn nhau giữa các HĐND và Quốc hội cũng cần tham khảo để tăng cường thêm.

Nhìn lại những kết quả to lớn đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương HĐND các tỉnh, thành phố đã bám sát tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, bám sát nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Cùng đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự tìm tòi, đổi mới của bản thân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và của chính đại biểu HĐND. Công tác phối hợp rất chặt chẽ, sát sao giữa chính quyền và HĐND.

“Những nguyên nhân chính trong thành công của HĐND năm 2023 có tinh thần chung là “vượt khó, vươn lên”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đổi mới toàn diện các hoạt động của HĐND

Về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch Quốc hội đồng tình với đề xuất của các địa phương. Đồng thời đề nghị, HĐND tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, Thường trực cấp ủy đối với tổ chức hoạt động của HĐND nhiều hơn nữa. 

Tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng của cơ quan dân cử địa phương theo quy định của pháp luật để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của năm 2024. Trong đó, tập trung tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Tiếp tục đổi mới kỳ họp của HĐND, bởi kỳ họp là phương thức hoạt động cơ bản của HĐND. Năm nay cần tiếp tục tăng cường chất lượng kỳ họp của HĐND cấp tỉnh, chú trọng hơn cho cấp huyện, cấp xã.

Hình ảnh: Lan toả sâu rộng “làn gió tươi mới” trong hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương số 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiều địa phương có thể học tập, thực hiện phát động phong trào thi đua như HĐND TP. Hải Phòng tổ chức tổng kết công tác HĐND và phát động trong trào thi đua khen thưởng. "Không có phong trào không có kết quả, có kết quả mới có thể đề xuất khen thưởng", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhấn mạnh chất lượng đại biểu HĐND quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục quan tâm, khích lệ hoạt động của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND.

Đồng thời tăng cường công tác dân nguyện tại địa phương; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đổi mới tiếp xúc cử tri.

Quan tâm công tác thành lập địa giới hành chính mới, nhất là các thành phố, thị xã, các phường và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện. Đây là nội dung trọng tâm mà HĐND có trách nhiệm, nhất là chính sách giải quyết lao động dôi dư, chính sách đãi ngộ với người đương chức, người nghỉ hưu và những người trong diện sắp xếp.

Quan tâm công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ HĐND các cấp, chuẩn bị nguồn cho đại biểu HĐND các cấp, tiến tới Đại hội Đảng các cấp.

Tăng cường tham gia các hoạt động tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước; 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; khuyến khích HĐND các địa phương tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng và lựa chọn tổ chức đêm Gala để chào mừng ngày thành lập HĐND (22/11/1945 - 22/11/2025).

 Về các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Chủ tịch Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu là đầu mối tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị, đề xuất các địa phương đã nêu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo xem xét giải quyết nghiêm túc./.

Minh Thư

Nguồn: dangcongsan.vn