Theo VietinBank, quy mô tài sản của ngân hàng này tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do tăng cho vay khách hàng, đồng thời, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có xu hướng giảm, do chiến lược quản lý dự trữ bắt buộc của VietinBank theo hướng tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí mà vẫn bảo đảm tuân thủ quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc của NHNN.

VietinBank triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép của ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó, chủ yếu tăng được từ nguồn thu ngoài lãi nhờ chiến lược kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán hợp lý, hiệu quả, đồng thời thu hồi từ nợ xử lý rủi ro tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước đã mang lại nguồn thu lớn so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, Ngân hàng cũng có những chính sách tiết giảm chi phí, đóng góp vào việc tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có sự cải thiện tích cực trong quý III/2020. Trong quý III/2020, thông qua các chính sách điều hành của NHNN và diễn biến của thị trường, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm, tạo tiền đề để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế. Theo đó, thu nhập lãi quý III/2020 có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng với chính sách thúc đẩy tăng trưởng ngoại tệ, tiền gửi thanh toán (CASA) và kiểm soát chi phí huy động vốn tốt, nên chi phí lãi giảm, góp phần làm tăng Thu nhập lãi thuần Quý III/2020 so với cùng kỳ.

Nhờ duy trì tỷ lệ đầu tư chứng khoán nợ hợp lý và chủ động mua lại nợ Công ty Quản lý Tài sản (VAMC), xử lý trái phiếu đặc biệt mà dự phòng rủi ro chứng khoán giảm mạnh góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.

Về quy mô cho vay khách hàng, VietinBank thực hiện điều chỉnh cơ cấu danh mục tín dụng, đa dạng hóa và ưu tiên tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến từng ngành, lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, tỷ trọng dư nợ giữa các phân khúc khách hàng được cân đối lại bám sát định hướng của Chính phủ và NHNN.

Dù trong 9 tháng đầu năm 2020, tín dụng tăng trưởng ở mức thấp, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhu cầu tín dụng sụt giảm và VietinBank tiếp tục kiên trì với chính sách tăng trưởng bền vững, không nới lỏng các tiêu chí tín dụng để kiểm soát chặt chẽ rủi ro song song với tăng trưởng hiệu quả.

Đồng thời, ngân hàng này đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, thu hồi xử lý nợ xấu. Việc giám sát danh mục tín dụng thường xuyên giúp VietinBank chủ động nhận diện sớm rủi ro để triển khai các biện pháp ứng xử kịp thời, các giải pháp hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn, đảm bảo khách hàng có thể khôi phục hoạt động sau khi hết dịch bệnh, thiên tai, qua đó góp phần kiểm soát chất lượng nợ và tác động của kết quả phân loại nợ đến tình hình tài chính của ngân hàng.

VietinBank luôn chủ động nhận diện rủi ro và chuyển nhóm nợ phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng, đồng thời thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ để chủ động trong các phương án xử lý nợ.

Dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế và xã hội, tuy nhiên cũng góp phần thúc đẩy tiến trình số hoá dịch vụ và thanh toán điện tử. Với chiến lược tập trung phát triển các giải pháp tài chính toàn diện, thanh toán hiện đại, thu phí dịch vụ thanh toán của VietinBank đã tăng trưởng đáng kể. Đồng thời, việc kiểm soát tốt chi phí dịch vụ cũng là một nguyên nhân giúp VietinBank cải tiện tốc độ tăng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 9 tháng đầu năm 2020.

Bên cạnh sản phẩm, dịch vụ giao ngay truyền thống, VietinBank định hướng đa dạng hoá danh mục sản phẩm, dịch vụ bằng việc đẩy mạnh cung cấp sản phẩm phái sinh… nhằm cung cấp tới khách hàng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Đồng thời, việc chuyển dịch mạnh mẽ các giao dịch tại quầy sang giao dịch FX online trên nền tảng eFast (đối với KHDN), iPay (đối với khách hàng cá nhân) đã cho thấy hiệu quả cũng như gia tăng chất lượng dịch vụ đến khách hàng.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, VietinBank tiếp tục bám sát định hướng về chuyển dịch mô hình kinh doanh, mô hình tăng trưởng, điều hành tín dụng gắn với các vùng kinh tế, các trung tâm kinh tế, tập trung ưu tiên tín dụng cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa và tín dụng bán lẻ. VietinBank cũng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy nhanh số hóa các kênh cung ứng thúc đẩy tài chính toàn diện, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân trên cơ sở thuận tiện, an toàn, bảo mật.

Tính đến cuối quý III/2020, VietinBank đang thực hiện cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ cho 1.520 khách hàng với dư nợ của các khách hàng được cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ là 62.055 tỷ đồng, số tiền cơ cấu theo Thông tư 01 là 8.400 tỷ đồng. Đối với giải ngân mới khách hàng chịu ảnh bởi dịch, tính từ thời điểm 23/1/2020 tới cuối Quý III, VietinBank đã giải ngân cho 6.557 khách hàng bị ảnh hưởng với doanh số giải ngân là 276.591 tỷ đồng. VietinBank đã giảm lãi suất với 8.795 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền lãi thực đã là 1.687 tỷ đồng.


 
Anh Minh
Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Loi-nhuan-VietinBank-dat-kha-nho-chien-luoc-kinh-doanh-hieu-qua-hop-ly/412365.vgp