Hình ảnh: Mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú số 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:
 
Theo nguyên tắc, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú, việc bà Thanh chuyển nơi đăng ký thường trú vào Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng chưa xóa đăng ký thường trú tại Bắc Ninh là không đúng quy định của Luật Cư trú trước đây. 
 
Hiện nay, việc quản lý cư trú được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống công nghệ thông tin, theo đó, mỗi công dân chỉ có một thông tin về nơi thường trú trên hệ thống phần mềm, vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan đăng ký cư trú nơi bà đang thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu để được cập nhật thông tin chính xác về nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Sau khi thông tin về cư trú của bà đã được cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú thì bà có thể đến cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh nơi bà có đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thời điểm hiện tại (Bà Rịa-Vũng Tàu) để được tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.
 
BT
Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/moi-cong-dan-chi-co-mot-noi-thuong-tru-102220921155143674.htm