Tuy nhiên, do bố bà Quyên bị thương nặng, phải chuyển ra Bắc trị thương nên chưa được nhận bằng khen, huân chương. 

Bà Quyên hỏi, bà muốn đề nghị cấp lại huân chương cho bố bà theo lý lịch quân nhân đã ghi thì cần phải làm như thế nào?

Về vấn đề này, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Theo đó, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) thực hiện việc cấp đổi, cấp lại đối với các loại huân chương, huy chương do Chủ tịch nước quyết định, có đầy đủ thông tin và được lưu trữ trên hệ thống hồ sơ khen thưởng (bao gồm: Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành; tên thông tin của tập thể, cá nhân được khen thưởng…). 

Căn cứ quy định trên, nếu huân chương của bố bà Quyên có đủ thông tin, đề nghị bà liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi bà cư trú để thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại huân chương theo quy định.

Đối với các loại huân chương, huy chương kháng chiến do Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chỉ huy các đơn vị quân đội khen tặng cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc, lập chiến công trong chiến đấu nhưng chưa được Chủ tịch nước ra Quyết định khen thưởng, hiện nay chưa có hướng dẫn việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại của cơ quan có thẩm quyền.

Để giải quyết những vướng mắc trên, Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại đối với huân chương, huy chương và các hiện vật khen thưởng trong kháng chiến để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Theo Chinhphu.vn