Mức xử phạt một số hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Phạt nguội vi phạm vỉa hè, Hà Nội sẽ “chặn” được tình trạng lấn chiếm?
Theo https://baodantoc.vn/muc-xu-phat-mot-so-hanh-vi-vi-pham-lan-chiem-via-he-long-duong-1679902427892.htm