Trong đó, nhà máy thủy điện Ialy là 3,344 tỷ kWh, nhà máy thủy điện Sê San 3 là 1,199 tỷ kWh và nhà máy thủy điện Pleikrông là 364 triệu kWh.

Trong năm 2021, Công ty Thủy điện Ialy đối mặt với một số thách thức có thể ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh, đó là tình hình thời tiết diễn biến khó lường, khả năng có thể tiếp diễn hiện tượng El Nino.

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, có thể tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Cùng với đó, công ty vừa vận hành các nhà máy, vừa phối hợp triển khai khảo sát và chuẩn bị đầu tư nhà máy Ialy mở rộng nên tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, an ninh trong sản xuất, vận hành.

Các tổ máy của nhà máy thủy điện Ialy luôn được vận hành an toàn, ổn định và cung cấp sản lượng điện lớn cho hệ thống điện quốc gia. Ảnh: VGP

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm 2021, Công ty Thủy điện Ialy đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo các chủ đề với các mục tiêu cụ thể. Theo đó, công ty yêu cầu các nhà máy thực hiện tốt công tác quản lý an toàn đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ; vận hành các hồ chứa tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/2/2018 của Chính Phủ; vận hành bảo đảm an toàn hạ du trong quá trình xả lũ và trong mùa khô.

Cùng với đó, công ty nỗ lực tập trung thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ môi trường và quản lý chất thải nguy hại; không để xảy ra sự cố môi trường; không bị cơ quan quản lý nhà nước phạt vì vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực công ty và vùng lòng hồ thuộc khu vực quản lý.

Yêu cầu các phân xưởng duy trì kỷ luật vận hành, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về điều độ hệ thống điện, tuân thủ quy trình thao tác; sử dụng hiệu quả module phần mềm RCM trong phần mềm quản lý kỹ thuật.

Đôn đốc thực hiện nghiêm công tác an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ, tổ chức đào tạo quy trình kỹ thuật an toàn mới đến từng người lao động để hiểu và thực hiện đúng, bảo đảm không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ trong quá trình vận hành các nhà máy.

Được biết, trong năm 2020, các nhà máy của Công ty Thủy điện Ialy đã sản xuất được 4,152 tỷ kWh, đạt 101% kế hoạch điều chỉnh.

Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, địa phương tại 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Quỹ phát triển rừng Việt Nam với tổng số tiền nộp ước đạt 786 tỷ đồng.

Toàn Thắng

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Nam-2021-Cong-ty-Thuy-dien-Ialy-phan-dau-san-xuat-tren-49-ty-kWh-dien/424379.vgp