Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, TKV vẫn giữ vững được nhịp độ sản xuất, sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; việc làm, thu nhập của người lao động ổn định.

Cụ thể, doanh thu của TKV ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; sản xuất 39 triệu tấn than, đạt 101% kế hoạch; 40,27 triệu tấn than thành phẩm, đạt 105% kế hoạch; tiêu thụ 44,02 triệu tấn than, đạt 105% kế hoạch. Tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng; trong đó, khối sản xuất than 14 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021,  Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 18,45 nghìn tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch… 

Nhìn lại một năm nhiều khó khăn, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải bày tỏ, mặc dù dịch COVID-19 tác động nặng nề đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên khắp các mặt như thiếu hụt lao động, gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm khó khăn…, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV vẫn được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng cao.

Là ngành có lực lượng lao động đông, rải khắp các địa bàn trong cả nước, nhưng với  truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” cùng với các giải pháp linh hoạt, TKV đã hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra

Cũng theo lãnh đạo TKV, đơn vị đã chủ động  triển khai các giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới”, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về phòng chống dịch.

Tập đoàn đã tổ chức tiêm vaccine phòng dịch cho tất cả cán bộ công nhân viên và người lao động đủ điều kiện, đảm bảo an toàn sức khỏe. Nhờ đó, TKV giữ vững được nhịp độ sản xuất, sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; việc làm, thu nhập của người lao động ổn định.

Trong năm qua, TKV đã ủng hộ 200 tỷ đồng cho Quỹ  vaccine phòng COVID-19; ủng hộ tỉnh Quảng Ninh 14 tỷ đồng, hỗ trợ nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn nơi TKV đứng chân…

Về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, TKV đặt mục tiêu sản xuất 41 triệu tấn than; tiêu thụ từ 43-45 triệu tấn than; sản xuất điện 10 tỷ kWh. Tổng doanh thu đạt từ 135-138 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước từ 19,5-20,3 nghìn tỷ đồng…

Linh Đan

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Nam-2022-TKV-dat-ke-hoach-doanh-thu-tu-135138-nghin-ty-dong/457513.vgp