TBA 500 kV Pleiku 2. Ảnh: CPMB

Dự án nâng công suất trạm biến áp (TBA) 500 kV Pleiku 2 được thực hiện trong TBA 500 kV Pleiku 2 hiện hữu (không mở rộng diện tích trạm) trên địa bàn xã Ia Kênh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, có tổng mức đầu tư xây dựng gần 437 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.

Dự án có quy mô thay 2 máy biến áp 500 kV-450 MVA hiện hữu bằng 2 MBA 500kV-900MVA (giai đoạn này nâng công suất một máy biến áp).

Cùng với đó, dự án thay thế các thiết bị để đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch khi nâng công suất 2 máy biến áp 500 kV lên 900 MVA (bao gồm máy cắt, dao cách ly và biến dòng của 10 ngăn lộ 220 kV hiện hữu). Cải tạo các hạng mục nhất thứ, nhị thứ, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thông tin-SCADA liên quan để phù hợp quy mô máy biến áp 500 kV lắp mới.

Dự án hoàn thành thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và trong khu vực; đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực; giảm tổn thất công suất trong lưới truyền tải, do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo kế hoạch, nâng công suất máy biến áp 500 kV AT2 còn lại của trạm dự kiến hoàn thành vào quý IV/2022.

Toàn Thắng

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Nang-cong-suat-tram-bien-ap-500kV-Pleiku-2-len-1350MVA/457440.vgp