Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 28/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, theo đó ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

[Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 3 Hội đồng Quốc phòng-An ninh]

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước; theo đó, các ông, bà có tên sau đây là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh: ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/nghi-quyet-phe-chuan-pho-chu-tich-uy-vien-hoi-dong-quoc-phong-an-ninh-134699