Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Mẹ của ông là người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba đã được giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp một lần theo Quyết định số 12/QĐ-TBL&NCC ngày 9/7/2002 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại Điều 36 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạngthì người hoạt động kháng chiến được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng được hưởng trợ cấp một lần, BHYT, chế độ ưu đãi quy định tại Điểm e và Điểm g Khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh.

Như vậy, trường hợp của bà không có trợ cấp hằng tháng.

Mai Chi

Nguồn: baochinhphu.vn