Trong những ngày này, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhận được nhiều điện, thư chúc mừng của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục trên thế giới.

Điện mừng của Đảng chính trị Toàn Nga "Nước Nga Thống nhất" có đoạn viết: "Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Đảng và Nhà nước, mà còn đặt nền móng để tiếp tục phát triển nền kinh tế quốc gia, củng cố ổn định chính trị và mở rộng quan hệ quốc tế, vì hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam. Sự hợp tác hiệu quả giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga."

Trong Điện mừng của Đảng chính trị nước Nga Công bằng gửi tới Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: "Đại hội XIII là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam. Mối quan hệ đối tác tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được thử thách qua thời gian và có bề dày lịch sử, là tài sản vô giá, cần được gìn giữ và phát triển."

Điện mừng của Đảng Nhân dân Ấn Độ có đoạn viết: "Quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới và đề ra tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam chính là một bước tiến nữa trong định hướng này."

Điện mừng của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã có những cống hiến to lớn cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản; nêu rõ: "Việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng phát triển bền vững sẽ trở thành nền tảng cho tình hữu nghị giữa hai nước và sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản."

Điện mừng của Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia có đoạn viết: "Chúng tôi hiểu rõ tính chiến lược và tầm quan trọng của Đại hội lần này đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và sự phát triển của nước Việt Nam hiện đại. Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIII sẽ thành công tốt đẹp, mang lại những kết quả tích cực cho việc hoạch định đường lối và chiến lược phát triển đất nước. Đó sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Việt Nam hướng tới một thời điểm lịch sử mới."

Khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã không ngừng đạt được thịnh vượng và tiến bộ cho người dân, Điện mừng của Đảng Hành động nhân dân Singapore có đoạn viết: "Hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Đảng Hành động nhân dân Singapore tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển lên những tầm cao mới."

Trong Điện mừng gửi tới Đại hội XIII của Đảng từ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar có đoạn viết: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar gửi lời chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam về lòng quyết tâm phi thường và thành tựu vĩ đại trong suốt 90 năm chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Chúc con đường hướng tới kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ."

Điện mừng của Đảng Nhân dân Mông Cổ có đoạn viết: "Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện mang tính lịch sử, mở ra một chặng đường mới trong phát triển và tăng trưởng của Việt Nam. Chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nước chúng ta ngày càng phát triển và thịnh vượng."

Trong Điện mừng gửi tới Đại hội XIII, Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine đánh giá rất cao những nỗ lực của chính đảng tiền phong - Đảng Cộng sản Việt Nam - trong phụng sự nhân dân và lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển; nêu rõ: "Chúng tôi luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine, được vun đắp trong lịch sử quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc."

Chúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, phát huy cao độ những di sản bất diệt của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới sáng tạo của Cách mạng Việt Nam, Điện mừng của Đảng xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela có đoạn viết: "Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của hàng triệu người dân Việt Nam vào việc thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, thể hiện mạnh mẽ, rõ nét quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam."

Khẳng định Việt Nam tiếp tục là ngọn hải đăng soi sáng cho cuộc đấu tranh vì bình đẳng, các quyền phổ quát, hòa bình và công lý trên thế giới, Điện mừng của Đảng Xã hội Argentina nêu rõ: "Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí về những thành công trong công tác chuẩn bị cũng như quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân cho các văn kiện trình Đại hội."

Điện mừng của Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa (PPS) Mexico có đoạn viết: "Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Mexico đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà các đồng chí đã giành được. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí và chia sẻ với nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng tôi luôn đánh giá cao chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam 'lấy dân làm gốc,' tin tưởng, tôn trọng và thúc đẩy quyền của người dân là chủ nhân của đất nước, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Nêu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam đã thúc đẩy, bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, Điện mừng của Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) có đoạn viết: "Sau 35 năm Đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, có thể khẳng định con đường mà Việt Nam lựa chọn là đúng đắn."

Điện mừng của Đảng Cộng sản Chile có đoạn viết: "Di huấn về tự do, độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắc sâu trong trái tim nhiều thế hệ chiến sỹ cộng sản, nhân dân Chile, và ngày nay, tư tưởng này của Người vẫn tiếp tục đồng hành trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, tự chủ, công bằng và giải phóng dân tộc"./.

Giao Tuyến

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/nhieu-chinh-dang-to-chuc-gui-thu-dien-chuc-mung-dai-hoi-xiii-131949