Hình ảnh: Nhiều đổi mới tiêu chí bình chọn danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 số 1
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI phát biểu tại Lễ Phát động
Ngày 30/7, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ phát động chương trình bình xét và tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.
 
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước dành nhiều sự quan tâm, chính sách phát triển đội ngũ doanh nhân. Ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 - NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tại Nghị quyết, VCCI được giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ ngành xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập; khen thưởng, tôn vinh doanh nhân.
 
Năm nay, việc bình chọn và tôn vinh được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước vừa qua đại dịch; VCCI tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII với tầm nhìn mới, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược; trong đó có đột phá tiên phong xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, hình thành thúc đẩy các chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh trong đội ngũ doanh nhân
 
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh, lần đầu tiên áp dụng đạo đức doanh nhân là một trong những điểm mới quan trọng của Chương trình bình xét năm nay. Việc áp dụng các quy tắc này đặt ra yêu cầu những doanh nhân được vinh danh sẽ là những người không chỉ kinh doanh giỏi, mà phải có đạo đức, văn hóa kinh doanh, được xã hội trân trọng.
Hình ảnh: Nhiều đổi mới tiêu chí bình chọn danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 số 2
Lễ phát động chương trình bình xét và tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI đề cập thêm những đổi mới căn bản của chương trình bình xét nhằm đảm bảo “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” trở thành danh hiệu cao quý nhất do cộng đồng doanh nhân suy tôn và xứng tầm quốc gia. Theo đó, về số lượng, thực hiện “giảm về lượng để tăng về chất” số danh hiệu trao tặng năm nay sẽ giảm tới 40%, tối đa sẽ chỉ có 60 doanh nhân được vinh danh kỳ này (so với 100 của các kỳ trước đây). Từ danh sách 60 doanh nhân bình chọn tiếp danh sách 10 “Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam” năm 2022 để có sự tôn vinh đặc biệt.
 
Quy trình bình xét cũng được đổi mới theo hướng chặt chẽ hơn, chấm dứt bình chọn “chay”. Theo Chủ tịch Phạm Tấn Công, năm nay sẽ chính thức áp dụng yêu cầu thẩm định thực tế, Hội đồng bình xét sẽ thành lập các nhóm công tác gồm các chuyên gia, đại diện báo chí… đến từng doanh nghiệp xác minh, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ứng viên.
 
Hội đồng bình xét có số lượng thành viên trên 40 người nhằm đảm bảo sự chuyên sâu, công bằng và khó tác động đến kết quả bình xét. Các thành viên Hội đồng gồm các chuyên gia, các phóng viên báo chí, đại diện các bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và VCCI. Ban Chỉ đạo quốc gia về bình xét Danh hiệu do Chủ tịch VCCI làm Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan trung ương.
 
Điểm mới đặc biệt được Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đề cập là Quy chế bình xét năm nay có thêm điều khoản quy định về minh bạch và giữ uy tín danh hiệu. Doanh nhân tham gia bình xét trên tinh thần tự nguyện, có cơ quan đề cử và không phải đóng bất cử khoản phí, lệ phí nào. Doanh nhân đượcđề cử không được tặng quà dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng bình xét, Ban thư ký, đoàn công tác thẩm định. Việc vi phạm sẽ dẫn đến việc hồ sơ bị loại khỏi quá trình bình xét.
 
“Với những đổi mới trong công tác bình xét, việc chọn lựa doanh nhân tiêu biểu Việt Nam năm nay sẽ rất công phu, chặt chẽ, công bằng, minh bạch và khắt khe hơn nhiều” - Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khẳng định.
Tin, ảnh: Kim Dung
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/kinh-te/nhieu-doi-moi-tieu-chi-binh-chon-danh-hieu-doanh-nhan-viet-nam-tieu-bieu-nam-2022-616341.html