Petrovietnam tiếp tục triển khai nhiều giải pháp linh hoạt bảo đảm an toàn sản xuất trước đại dịch COVID-19
Cùng với đó, trong xu thế chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng toàn cầu ít nhiều tác động đến giá các sản phẩm chính trong ngành, sản lượng dầu khai thác đang trên đà giảm, công tác đầu tư trong tìm kiếm, thăm dò nhiều hạn chế… những yếu tố khách quan trên đặt ra những thách thức, yêu cầu Tập đoàn cần có những giải pháp đầu tư, cơ chế, tạo nguồn lực, chủ động trong việc thực hiện các dự án, kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí, gia tăng trữ lượng trong tương lai.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp là chìa khóa vàng của sự thành công trên mỗi chặng đường phát triển của Petrovietnam, ông Hoàng Quốc Vượng mong muốn thời gian tới, người lao động dầu khí tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam theo phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Bên cạnh đó, cần không ngừng vun đắp, gìn giữ giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa đặc trưng Petrovietnam, đó là “Khát vọng, Trí tuệ, Chuyên nghiệp, Nghĩa tình”.

Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, là năm thứ 6 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam, Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và là năm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Với quyết tâm cao, cùng với những giải pháp chỉ đạo sát sao, bám sát tình hình biến động của thị trường, Ban Lãnh đạo Petrovietnam đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt và hiệu quả với mô hình sản xuất phù hợp theo từng kịch bản, từng giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ. Hoạt động trong toàn tập đoàn, từ văn phòng quản lý, đến các nhà máy, giàn khoan, công trình dự án trọng điểm đều được đảm bảo an toàn, liên tục và ổn định.

Công tác quản trị điều hành trong sản xuất, kinh doanh được đảm bảo xuyên suốt, đảm bảo hệ thống vận hành doanh nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện, từ khâu hoạch định, chiến lược, kế hoạch, mô hình tổ chức, hệ thống tài chính, đến tổ chức nhân sự nguồn lực, tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, hướng tới phát triển bền vững trong toàn tập đoàn.

Petrovietnam tiếp tục ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, nhiều chỉ tiêu quan trọng đang bám sát kế hoạch, đã về đích và về đích trước. Trong đó, nổi bật là công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực; có 1 phát hiện dầu khí mới tại giếng khoan Sói Vàng-1X; đưa 3 mỏ/công trình vào khai thác gồm mỏ Sư Tử Trắng pha 2A và các công trình BK-18A, BK-19.

Đặc biệt, trong khai thác dầu khí đạt 10,97 triệu tấn, vượt gần 13% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620.200 tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng, đạt 112.500 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 33.300 tỷ đồng, vượt 2,7 lần kế hoạch năm.

Toàn tập đoàn đã tập trung các nguồn lực với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ “nút thắt” trong công tác đầu tư. Công tác quản trị đã chuyển biến theo hướng quản trị hiện đại; quản trị danh mục đầu tư được triển khai đồng bộ. Các dự án tư vấn chiến lược chuyển đổi số, dự án ERP tại công ty mẹ - tập đoàn đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong toàn tập đoàn

Cũng tại hội nghị, Ban Lãnh đạo Petrovietnam đã trực tiếp đối thoại với người lao động cơ quan tập đoàn, trả lời những câu hỏi của người lao động liên quan đến chế độ chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi; xem xét vấn đề về tạo điều kiện mua gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho con em của cán bộ nhân viên; về điều kiện, môi trường làm việc, chế độ dinh dưỡng… Đồng thời giải quyết các thắc mắc, ý kiến nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, phù hợp, an toàn để người lao động yên tâm công tác.

Linh Đan

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Petrovietnam-tiep-tuc-trien-khai-nhieu-giai-phap-linh-hoat-bao-dam-an-toan-san-xuat-truoc-dai-dich-COVID19/457562.vgp