Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
 
Theo quy định tại Điều 29, 30 Luật Quảng cáo, các phương tiện bảng quảng cáo, băng-rôn, đoàn người thực hiện quảng cáo phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo. Như vậy, phương tiện giao thông không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục nêu trên.
 
Tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông phải bảo đảm quy định về vị trí, diện tích,… theo quy định tại Điều 32 Luật Quảng cáo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động quảng cáo của mình.
 
Nguồn: Chinhphu.vn