Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh); xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) cùng một số địa phương xảy ra việc khai thác vàng trái phép, làm thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My chỉ đạo Tổ công tác liên ngành của huyện và Công an huyện tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Tình trạng khai thác vàng trái phép ở các huyện miền núi Quảng Nam vẫn còn rất nóng
Tình trạng khai thác vàng trái phép ở các huyện miền núi Quảng Nam vẫn còn rất nóng

Đặc biệt là các điểm nóng ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và các xã Phước Đức, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Các địa phương phá hủy, tịch thu các công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, làm trong sạch địa bàn. Sau khi truy quét, giao cho UBND xã và các lực lượng chức năng liên quan quản lý, thường xuyên kiểm tra, xử lý, không để tình trạng khai thác vàng trái phép tái diễn.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Phú Ninh, Công an huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh để tổ chức truy quét và hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu; chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung thực hiện, hoàn thành việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đúng tiến độ.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ bố trí lực lượng hỗ trợ Công an các huyện thực hiện kiểm tra, truy quét các điểm nóng thường xuyên xảy ra khai thác vàng trái phép; đặc biệt là trên địa bàn xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn; chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng đứng đầu tổ chức việc khai thác vàng trái phép.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh chỉ đạo các bộ phận, lực lượng liên quan trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng khi phát hiện có tình trạng khai thác vàng trái phép thì thông tin, báo cáo ngay cho UBND các huyện để kịp thời chỉ đạo tổ chức truy quét, kết hợp bảo vệ tài nguyên rừng với bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, trong đó có khoáng sản cát, sỏi lòng sông và vàng; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tổ chức truy quét, đẩy đuổi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép làm mất an ninh trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Trong đó, có khoáng sản vàng để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân.

Vào “công trường” khai thác vàng trái phép ở Quảng Nam
Theo https://baodantoc.vn/quang-nam-yeu-cau-xu-ly-dut-diem-tinh-trang-khai-thac-vang-trai-phep-1712135653972.htm