Quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/quy-dinh-moi-ve-thanh-toan-khong-dung-tien-mat.html?source=cat-171