Hiện nay, hầu hết người dân, doanh nghiệp đều thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng theo dịch vụ công trực tuyến cấp 3, cấp 4. Ảnh minh họa
Tiết kiệm thời gian, chi phí

Tương tự như việc đăng kiểm, ông Trần Trường Giang, Chánh văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, hiện nay hầu hết người dân, doanh nghiệp đều thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng theo dịch vụ công trực tuyến cấp 3, cấp 4. Còn đối với dịch vụ một cửa, một cửa liên thông, người dân có thể thực hiện qua mạng, gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Cục nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

"Rất hiếm trường hợp người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp vì thực hiện qua mạng rất thuận tiện. Dù người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, đăng ký thủ tục theo hình thức nào thì tại bộ phận một cửa của Cục, nhân viên thường trực cùng nhân viên các phòng chức năng kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ sẽ tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình, thời gian quy định”, ông Giang cho biết.

Đến hết năm 2020, Cục Đường sắt Việt Nam đã giải quyết 1.066/1.084 hồ sơ (98,33%) đúng hạn, còn lại 18/1.084 hồ sơ (11,67%) trong thời hạn giải quyết. Cục đã đăng ký và tích hợp được 10/11 (90,9%) dịch vụ công trực tuyến đang triển khai với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với dịch vụ vận tải biển, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty Vận tải biển Sài Gòn (chi nhánh Hải Phòng) cho biết, trước đây, khi làm thủ tục theo phương thức truyền thống (thủ tục giấy), người làm thủ tục phải gửi fax hoặc gửi trực tiếp các hồ sơ theo quy định. Khi làm thủ tục phải đến văn phòng, trình các loại giấy tờ để Cảng vụ kiểm tra, nếu có giấy tờ chưa hợp lệ, sẽ bị trả lại để tiếp tục sửa đổi, bổ sung làm phát sinh lớn quỹ thời gian, có khi mất đến 2-3 ngày.

"Hiện nay, thủ tục hành chính cho tàu thuyền vào - rời cảng biển được thực hiện rất nhanh gọn, giấy tờ có thể nộp online theo mẫu có sẵn. Thời gian hoàn thiện rút ngắn khoảng 60% so với trước đây. Điều này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì thủ tục trực tuyến chính là phương thức tốt nhất chúng tôi cần", bà Dung nói.

Nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính

Bộ GTVT cho biết, về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 vừa được công bố, Bộ GTVT là Bộ có giá trị tăng cao nhất (14,3% điểm) so với năm 2019, đạt 8,79 điểm (điểm tối đa là 9).

Về xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý Nhà nước, Bộ GTVT đạt 13,75 điểm, đứng thứ 5 trong tổng số 17 bộ, ngành.

Với công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ GTVT đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tích cực rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa…

Trong năm 2021, Bộ GTVT đã lên kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Bộ GTVT sẽ tập trung hoàn thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 2021; tiếp tục phấn đấu nâng xếp hạng nhóm chỉ số hạ tầng theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của WEF lên từ 3-5 bậc.

Cùng với đó, Bộ GTVT sẽ thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành như: Áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; công bố công khai danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, cách thức quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí mà doanh nghiệp phải trả; áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

Đại diện Bộ GTVT cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, với tinh thần tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 hiện nay, Bộ GTVT sẽ thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4. Cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phan Trang
Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/So-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-nganh-GTVT-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-huong-loi/436149.vgp