Theo Tổng cục Hải quan, so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt 151,35 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 76,74 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 74,61 tỷ USD, tăng 25,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 3 năm 2021 đạt 2,14 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 3/2021 ước tính đạt 159 triệu USD, tăng 122,4% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng/2021 ước đạt 849 nghìn tấn, trị giá ước đạt 384 triệu USD, giảm 33,6% về lượng và giảm 21,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2021 ước tính là 1,43 tỷ USD, tăng 55,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2021 ước đạt 3,69 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2021 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 37,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2021 ước đạt 4,73 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 3/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 48,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2021 ước đạt 7,18 tỷ USD, tăng 1,1% so cùng kỳ năm trước.

- Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 3/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 685 triệu USD, tăng 74,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2021 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 3/2021 là 4,3 tỷ USD, tăng 16,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 14,07 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2021 ước tính đạt 4,4 tỷ USD, tăng 30,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2021 ước tính đạt hơn gần 11,66 tỷ USD, tăng 28,05% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 3/2021 ước tính là 650 nghìn tấn, tăng 32,1% so với tháng trước và trị giá là 345 triệu USD, tăng 39,8% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 3 tháng/2021 ước tính đạt 1,99 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,007 tỷ USD, tăng 7,2% về lượng và tăng 2,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2021 là 5,9 tỷ USD, tăng 19,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 16,48 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2021 là 3,85 tỷ USD, tăng 32,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 10,66 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2020.

- Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2021 là 1,32 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 4,85 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 3/2021 là 1 tỷ USD, tăng 27,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2021, nhập khẩu vải các loại đạt 2,89 tỷ USD, tăng 9,2% so với 3 tháng đầu năm 2020.

- Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 3/2021 là 1,35 triệu tấn, tăng 31,6% và trị giá là 1 tỷ USD, tăng 38,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 3,59 triệu tấn, tăng 8,6% và trị giá là 2,56 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 3/2021 là 750 nghìn tấn, tăng 51,5% so với tháng trước và trị giá là 1,1 tỷ USD, tăng 55,5%. Ước tính đến hết tháng 3/2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,88 triệu tấn, trị giá 2,89 tỷ USD; tăng 18,3% về lượng và tăng 39,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 3/2021 là 215 nghìn tấn, tăng 48,1% và trị giá là 885 triệu USD, tăng 41,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 3 tháng/2021 ước đạt 535 nghìn tấn, tăng 20% và tổng kim ngạch ước đạt 2,22 tỷ USD, tăng 48,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2021 là 560 triệu USD, tăng 58,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,44 tỷ USD, tăng 13% so với 3 tháng/2020.

- Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2021 đạt 17 nghìn chiếc, trị giá đạt 348 triệu USD, tăng 69,3% về lượng và 66,3% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 35 nghìn chiếc, trị giá đạt 771 triệu USD, tăng 31,1% về lượng và tăng 35% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN)

- Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu từ tháng 1 đến 28/3/2021 đạt 28.590 tỷ đồng.

- Lũy kế cả năm đến 28/3/2021 đạt 84.233 tỷ đồng, đạt 26,7% dự toán, đạt 25,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 13,59% so với cùng kỳ năm 2020.

Đỗ Quyên
Theo https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/thang-3-2021-tong-gia-tri-xuat-nhap-khau-hang-hoa-uoc-dat-55-5-ty-usd-tang-gan-36/20210329084843151