Hiện, lượng thực phẩm tại Hà Nội vẫn cung ứng đủ theo nhu cầu của người dân - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía bắc trong điều kiện dịch COVID-19. Theo đó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Theo Quyết định số 3430/QĐ-BNN-VP về việc thành lập Tổ công tác, Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh, thành phố phía bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) chỉ đạo các Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan xây dựng các phương án duy trì sản xuất tại những địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngoài ra, xây dựng phương án bảo đảm an toàn cao nhất trong khu vực sản xuất để thúc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất, chế biến tại các tỉnh chưa bị hoặc nguy cơ dịch bệnh COVID-19 chưa cao, tăng nguồn cung phục vụ nhu cầu tại chỗ, đồng thời cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm cho các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tổ công tác cũng có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho việc lưu thông, cung ứng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc nếu vượt thẩm quyền.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đến hôm nay, Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía nam của Bộ NN&PTNT đã góp phần giúp nhiều địa phương gỡ vướng trong lưu thông, vận chuyển nông sản. Tổ công tác này đã kết nối được 414 đầu mối đăng ký cung ứng nông sản.

Đỗ Hương

Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thanh-lap-to-cong-tac-ve-cung-ung-luu-thong-nong-san-phia-Bac/440649.vgp