Ảnh: Minh Thi
Tại Hội nghị CAFEO 38 năm nay, ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cùng 10 cá nhân khác được vinh danh là thành viên danh dự, hội viên danh dự của Liên đoàn Các tổ chức kỹ sư ASEAN (Asean Federation Of Engineering Organisations - AFEO). Cũng tại Hội nghị này, 112 kỹ sư được cấp chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, nâng tổng số kỹ sư được công nhận của Việt Nam lên 322 người. Đợt này, có 75 kỹ sư của EVN được nhận chứng chỉ, trong đó có 44 người là các kỹ sư của EVNHCMC, nâng tổng số kỹ sư ASEAN của EVNHCMC lên 148 người. 

Đây là kết quả nổi bật trong Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của EVNHCMC giai đoạn 2016-2020. Theo đề án, Tổng công ty đã có các chính sách bồi dưỡng, phát triển đội ngũ các kỹ sư trẻ tài năng, chuyên gia, công nhân lành nghề và kỹ sư ASEAN, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, đủ sức tiếp cận công nghệ tiên tiến và là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển bền vững với mục tiêu vươn lên ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

Các kỹ sư của EVNHCMC được đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, Lưới điện thông minh Smart Grid, Hạ tầng đo đếm tiên tiến AMR/AMI, Hệ thống thông tin địa lý GIS, Thị trường điện, Quản lý dự án, đồng thời được tham gia các dự án quan trọng để nâng cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm, hội đủ điều kiện để được Liên đoàn Các tổ chức kỹ sư ASEAN phê chuẩn công nhận là Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Sau khi đăng bạ thành công, các kỹ sư ASEAN sẽ được Tổng công ty tạo điều kiện để tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế, tham gia học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các công ty điện lực quốc tế, được cử đi đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ), được ưu tiên tiếp cận công nghệ mới, tham gia các dự án khoa học công nghệ và chuyển giao của EVNHCMC.

Minh Thi

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Them-44-ky-su-dien-luc-TPHCM-duoc-nhan-chung-chi-Ky-su-chuyen-nghiep-ASEAN/415259.vgp