Xuất siêu hơn 2 tỷ USD

Trong tháng 3, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 55,5 tỷ USD, tăng 35,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 28 tỷ USD, tăng 38,6% và nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, tăng 33,1%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I ước đạt 151,35 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó tổng xuất khẩu ước đạt 76,74 tỷ USD, tăng 21,1% và nhập khẩu ước đạt 74,61 tỷ USD, tăng 25,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam trong cả quý I ước đạt 2,14 tỷ USD.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu có sự tăng trưởng cao hai con số, như gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 1,43 tỷ USD trong tháng 3, tăng 55,6% so với tháng trước, cả quý I ước đạt 3,69 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 37,3% so với tháng trước, cả quý ước đạt 4,73 tỷ USD, tăng 13,5%.

Thủy sản ước đạt 685 triệu USD, tăng 74,5% so với tháng trước và ước đạt 1,68 tỷ USD trong cả quý, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 16,9% so với tháng trước. Hết quý I, đây vẫn là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 14,07 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính đạt 4,4 tỷ USD, tăng 30,5% so với tháng trước và cả quý ước đạt hơn 11,6 tỷ USD, tăng 28,05% so với cùng kỳ năm trước…

Nhóm hàng chủ lực là dệt may ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 48,3% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung cả quý I, chỉ ước đạt 7,18 tỷ USD, tăng 1,1% so cùng kỳ năm trước.

2 nhóm hàng nhập khẩu “chục tỷ USD”

Ở chiều nhập khẩu, nhiều nhóm hàng chủ lực cũng có được gam màu sáng. Trong đó 2 nhóm hàng có kim ngạch ước tính hơn 10 tỷ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 19,7% so với tháng trước. Ước tính cả quý I, nhóm hàng này ước đạt 16,48 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của nước ta.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 3,85 tỷ USD, tăng 32,3% so với tháng trước và hết quý I ước đạt 10,66 tỷ USD, tăng 28,8%.

Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 1,32 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước và cả quý ước đạt 4,85 tỷ USD, tăng 48,1%.

Ô tô nguyên chiếc các loại tiếp tục được dự báo khởi sắc trong tháng 3 với lượng nhập khẩu ước đạt 17 nghìn chiếc, trị giá đạt 348 triệu USD, tăng 69,3% về lượng và 66,3% về trị giá so với tháng trước. Ước cả quý I đạt 35 nghìn chiếc, trị giá đạt 771 triệu USD, tăng 31,1% về lượng và tăng 35% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Vải các loại ước đạt 1 tỷ USD trong tháng 3, tăng 27,7% so với tháng trước, tính chung cả quý ước đạt 2,89 tỷ USD, tăng 9,2%.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày ước đạt 560 triệu USD, tăng 58,2% so với tháng trước và ước đạt 1,44 tỷ USD, tăng 13%.

Sắt thép các loại ước đạt 1,35 triệu tấn, tăng 31,6% và trị giá là 1 tỷ USD, tăng 38,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong quý I ước đạt 3,59 triệu tấn, tăng 8,6% và trị giá là 2,56 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường ước đạt 215 nghìn tấn, tăng 48,1% và trị giá là 885 triệu USD, tăng 41,2% so với tháng trước. Trong quý I, nhóm hàng này ước đạt 535 nghìn tấn, tăng 20% và tổng kim ngạch ước đạt 2,22 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước…

Theo http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Thu-ngan-sach-tang-kha-nho-xuat-nhap-khau-khoi-sac/427168.vgp