Hình ảnh: Thư ngỏ mừng năm mới gửi Quý Hiệp hội và Cộng đồng Doanh nghiệp nông nghiệp số 1

Theo Chinhphu.vn