UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ giai đoạn 2021-2025, nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của Chính phủ, của tỉnh.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế (ngoài nhà nước) đầu tư kinh doanh, khai thác hiệu quả hệ thống chợ; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhiều đối tác, khách hàng buôn bán, trao đổi hàng hóa, sản phẩm; đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có ít nhất 19 chợ hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ mong muốn mỗi tiểu thương là một “Bông hoa đẹp” trong mắt du khách đến tham quan, mua sắm tại chợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ mong muốn mỗi tiểu thương là một “Bông hoa đẹp” trong mắt du khách đến tham quan, mua sắm tại chợ.

Bên cạnh đó mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng “Chợ văn minh thương mại” giai đoạn 2021-2025, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hoá trong mua bán tại các chợ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Đồng thời, xây dựng chợ ngày càng khang trang, sạch đẹp, đưa hoạt động thương mại ngày càng phát triển, thể hiện nét văn minh, tiến bộ theo yêu cầu của xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn minh thương mại của hệ thống chợ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ có ít nhất 25 chợ được công nhận “Chợ văn minh thương mại” theo bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại do tỉnh này quy định.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai công tác đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất hệ thống chợ trên địa bàn.

 

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của chợ. Tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ quản lý chợ, kỹ năng bán hàng văn minh thương mại, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tại chợ.

Viên Hữu
Theo https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/thua-thien-hue-day-manh-chuyen-doi-mo-hinh-va-xay-dung-cho-van-minh/20210328082312598