Hiện nay, bản mẫu sách giáo khoa định dạng PDF lớp 2, lớp 6 đã được đưa lên website của các nhà xuất bản. Giáo viên đã được cấp tài khoản để nghiên cứu tìm hiểu, từ đó đề xuất lựa chọn, chuẩn bị cho dạy học và tham gia tập huấn sách giáo khoa.

Để hoạt động này đạt hiệu quả, các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bám sát, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất bản, tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của giáo viên, nhân dân trước khi in bản chính thức.

Nội dung trên đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tại cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đối với công tác tập huấn sách giáo khoa, Bộ trưởng lưu ý cần có hướng dẫn cụ thể cho địa phương và nhà xuất bản để làm hiệu quả, trong đó, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong giới thiệu, tập huấn sách.

Bộ trưởng lưu ý kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp trong tập huấn sách giáo khoa cho giáo viên, tránh tình trạng thời gian gấp gáp, giáo viên phải di chuyển xa, tập huấn không đảm bảo chất lượng. Bộ sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ đạo tăng cường chất lượng thực nghiệm, lấy ý kiến góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10. Việc này sẽ giúp nâng cao chất lượng các bản mẫu sách giáo khoa, thuận lợi cho công tác thẩm định.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương, đây là một phần quan trọng trong chương trình mới, sẽ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tuy nhiên, theo quy định, việc biên soạn và thẩm định tài liệu này thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng, nội dung tài liệu.

Bộ sẽ phối hợp với các địa phương trong quá trình thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trước khi phê duyệt.

Để nắm bắt thực tế hoạt động bồi dưỡng giáo viên thời gian qua, Bộ trưởng đã giao Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thực hiện khảo sát thực trạng bồi dưỡng giáo viên tại các địa phương, qua đó rút kinh nghiệm và kịp thời có những điều chỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị lên phương án, lộ trình khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến chế độ chính sách cho nhà giáo.

Đối với việc triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1 mới, Bộ trưởng nhấn mạnh sau một học kỳ, đây chính là thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát bước đầu về chương trình, sách giáo khoa, phát hiện những điểm phù hợp, chưa phù hợp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nếu cần thiết. Đồng thời, cần tổng kết công tác xã hội hóa sách giáo khoa lớp 1, trong đó lưu ý công tác quản lý Nhà nước về xã hội hóa.

Chúng ta tạo điều kiện cho xã hội hóa nhưng phải quản lý chặt từ việc biên soạn, thực nghiệm, thẩm định, tới in ấn, cung ứng và giá thành sách giáo khoa. Các đơn vị chuyên môn cùng các nhà xuất bản cần có giải pháp phù hợp nhằm giảm giá thành sách giáo khoa./.

Theo TTXVN

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/tiep-thu-gop-y-truoc-khi-chinh-thuc-in-sach-giao-khoa-lop-2-lop-6-132241