Tính chung đến hết 4 tháng, toàn Tập đoàn TKV sản xuất được 13,62 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% jees hoạch năm

Các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh cơ bản hoàn thành kế hoạch. Cụ thể, Tập đoàn đã sản xuất 3,58 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,83 triệu tấn; sản xuất alumin và hydrat quy đổi đạt 113.000 tấn; sản xuất tinh quặng đồng: 9.000 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện: 850 triệu kWh...

Tính chung đến hết 4 tháng, toàn Tập đoàn TKV sản xuất được 13, 62 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 13,89 triệu tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 38.610 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,7 triệu đồng/người-tháng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 6.600 tỷ đồng.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế nhiều biến động do dịch COVID-19, trong nước nhu cầu than cho điện giảm vì nhiệt điện than huy động thấp.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thị trường, trọng tâm là thúc đẩy tiêu thụ, nhất là than vùng Miền Tây và than chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm chăm lo, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động. Các đơn vị trong TKV tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tăng cường thực hiện phòng chống bệnh dịch COVID-19; trước hết là đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Linh Đan
Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/TKV-4-thang-nhip-do-san-xuat-duoc-duy-tri-on-dinh/429767.vgp