Hình ảnh: Tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ số 1

Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) tôn vinh các điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II - Ảnh: VOAA

Suốt thời gian 10 năm hình thành và phát triển, VOAA đã vận động hàng nghìn hội viên, có nhiều văn bản tư vấn, đề xuất cơ chế chính sách với các bộ, ngành và kết quả đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ cụ thể hóa bằng chính sách cho phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

Theo thống kế, đến nay, có 62 tỉnh, thành tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ hoặc chuyển đổi sang canh tác hữu cơ (năm 2018: 46 tỉnh; năm 2021: 57 tỉnh). 

Tổng diện tích đất nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khoảng trên 174.351 ha (tăng 47% so với năm 2016); các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hữu cơ ngày một đông đảo, có khoảng 17.174 đơn vị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chế biến có khoảng 555 đơn vị; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 335 triệu USD/năm, tăng hơn 418% giá trị xuất khẩu sản phẩm hữu cơ hàng năm giai đoạn 2010-2016.

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch cho biết, theo thống kê của IFOAM (Liên đoàn Quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ), tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam hiện nay đã tăng 4 lần so với trước. Theo dự báo khoảng 3 năm nữa sẽ đạt chỉ tiêu đặt ra và đến năm 2030 sẽ vượt kế hoạch là 2% về diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nhấn mạnh, VOAA luôn là một mái nhà chung cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp có tâm huyết sản xuất và sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, là cầu nối liên kết với các tổ chức, các địa phương, đồng thời có trách nhiệm thúc đẩy thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp hữu cơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đưa Việt Nam có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới, cần tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội nhất là cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp về vai trò của sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện môi trường sinh thái, vì sức khỏe cộng đồng.

Thực hiện xây dựng mô hình điểm, nhân rộng và ban hành quy trình để người tiêu dùng người sản xuất cảm nhận, thay đổi hành vi và có thói quen sản xuất nông nghiệp hữu cơ và sử dụng sản phẩm sạch.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành cần tăng cường quản lý nông nghiệp, tạo cơ chế chính sách cho phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các tổ chức, đơn vị sản xuất các sản phẩm không an toàn, sử dụng chất độc hại, chất cấm trong sản xuất; lên án mạnh mẽ, tẩy chay các sản phẩm bảo không đảm chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Tại buổi lễ, VOAA đã trao cúp vàng, cúp bạc và bằng khen cho các điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc.

Đỗ Hương

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-phat-trien-nong-nghiep-huu-co-102221126153224404.htm