Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương./.

BNG

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/trao-doi-dien-mung-nhan-ky-niem-73-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-trung-quoc-102230118184616407.htm