Hình ảnh: Trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tại 19 tỉnh, thành phố số 1

Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" trao tặng áo phao cứu sinh và túi sơ cấp cứu cho ngư dân - Ảnh: VGP/HM

Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" giai đoạn 2022-2027 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động vào Tháng Nhân đạo 2022. Chương trình được triển khai tại 291 xã khó khăn tại 23 tỉnh, thành phố giáp biển (theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ), với mục tiêu chung cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 

Trong năm 2022, chương trình đã trao tặng 17.167 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tại 19 tỉnh, thành phố; trao tặng 1.960 lá cờ Tổ quốc và 2.960 túi sơ cấp cứu cho các tàu thuyền tại 14 tỉnh, thành phố; hỗ trợ xây dựng nhà an toàn cho 348 hộ ngư dân tại 13 tỉnh; tổ chức 78 khóa truyền thông về sơ cấp cứu và pháp luật (50 người/khóa); hỗ trợ sinh kế cho ngư dân nghèo, khó khăn tại 11 tỉnh, thành phố. Tổng kinh phí hỗ trợ là 45,2 tỷ đồng.

Chương trình nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều nhà tài trợ, số tiền trị giá hơn 54 tỷ đồng.

Năm 2023, dự kiến sẽ có 28.100 ngư dân, tàu đánh cá được trao tặng cờ Tổ quốc, trang bị bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu; 250 hộ ngư dân nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây nhà, chỗ ở an toàn; 10.000 hộ ngư dân nghèo được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững; 38.000 ngư dân nghèo được tiếp cận và truyền thông kiến thức về pháp luật và sơ cấp cứu. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là 207 tỷ đồng.

HM

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/trao-tang-ao-phao-cuu-sinh-da-nang-cho-ngu-dan-tai-19-tinh-thanh-pho-102221226165304137.htm