Hình ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo làm rõ việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC số 1

Cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch

Cụ thể, theo UBCKNN, ngày 22/5, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày 25/5/2023, lý do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định. Đồng thời, cổ phiếu FLC vẫn đang bị đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 24/2/2023 của Sở GDCK Hà Nội.

"Do đó, cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch", UBCKNN khẳng định.

Theo Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, doanh nghiệp có hơn 64.700 cổ đông. Trước đó, nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu của Tập đoàn FLC trên HoSE từ ngày 20/2/2023. 

Sau đó, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển dữ liệu đăng ký và lưu ký cổ phiếu FLC sang thị trường UPCOM từ ngày 22/2/2023.

Anh Minh

Nguồn: baochinhphu.vn