Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại ĐHĐCĐ 2021 vừa diễn ra

Đó là khẳng định của ông Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank về định hướng phát triển của Ngân hàng.

Tiền đề vững chắc tạo đà cho sự phát triển

Năm 2020, kết quả kinh doanh của VietinBank có sự phát triển mạnh mẽ, cải thiện cơ bản về chất, hiệu quả kinh doanh được nâng cao, cơ cấu thu nhập, cơ cấu khách hàng chuyển dịch theo hướng tích cực, lợi nhuận hợp nhất lần đầu tiên đạt mức 17.085 tỷ đồng. Để đạt được thành công trên là cả quá trình tích lũy, tích tụ, nỗ lực của toàn hệ thống; là kết quả của quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với hiệu quả thực chất; làm tốt công tác quản lý cân đối vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường tiền tệ; quản trị mạng lưới hiệu quả đi đôi với phát triển các kênh phân phối mới; quản trị tài chính hiệu quả; nâng cao năng suất lao động.

VietinBank tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng, cần thiết của nền kinh tế, phù hợp với năng lực vốn của Ngân hàng và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Chất lượng tài sản được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,94%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 136%. VietinBank đã mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm thay vì 5 năm theo dự kiến nhờ đẩy mạnh công tác thu hồi và xử lý nợ xấu, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động được kiểm soát ở mức 35,5%. 

Kết quả kinh doanh năm 2020 của VietinBank được đánh giá đến từ quá trình tích lũy, tích tụ, nỗ lực của toàn hệ thống

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Có thể khẳng định, hệ thống VietinBank chưa bao giờ có được tiềm lực tài chính, vị thế, uy tín như hiện nay. Những thành công của toàn hệ thống VietinBank cũng như những đóng góp của VietinBank đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn vừa qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Điều này tiếp thêm động lực và sức mạnh to lớn cho toàn hệ thống VietinBank, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi toàn hệ thống VietinBank cần phải tiếp tục nỗ lực và trách nhiệm cao hơn nữa, kiên định với định hướng chiến lược phát triển, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch và chiến lược đề ra để phát triển mạnh mẽ, phụng sự đắc lực cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững, hội nhập với thế giới thành công.

Trên cơ sở phát huy những thế mạnh trong hoạt động kinh doanh và tích cực triển khai các định hướng chiến lược, trong quý I/2021, VietinBank tiếp tục đạt được những kết quả kinh doanh tích cực. Các chỉ số về an toàn và hiệu quả hoạt động đều tốt hơn nhiều so với cùng kỳ, trong đó: Các hạng mục thu nhập hoạt động chính của Ngân hàng đều có sự tăng trưởng trên 25% so với cùng kỳ năm 2020, chi phí hoạt động được quản trị hiệu quả, CIR duy trì ở mức hợp lý. Chất lượng tài sản được quản lý tốt, tỷ lệ nợ xấu được quản lý ở mức dưới 1%.

Đặc biệt, VietinBank tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp cân đối nguồn vốn hiệu quả, tiết giảm chi phí vốn để tạo nguồn lực tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chính sách ưu đãi, giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ, luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay, phí dịch vụ ở mức thấp, hợp lý nhất, hỗ trợ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phát huy vai trò NHTM chủ lực, trụ cột trong việc cung ứng vốn và dịch vụ tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Điều hành hoạt động kinh doanh phục vụ đắc lực cho nền kinh tế

Việc thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2018 - 2020 đã tạo nền tảng quan trọng để VietinBank xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn mới. Cụ thể, năm 2021, VietinBank đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh bao gồm: Dư nợ tín dụng tăng trưởng 7,5%, tuân thủ hạn mức tín dụng NHNN phê duyệt (mức tăng trưởng cụ thể theo phê duyệt của NHNN và nhu cầu thực tế cần thiết của thị trường). Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 8% - 12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được kiểm soát dưới 1,5%. Các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ theo quy định của NHNN. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, đóng góp thiết thực và ngày càng lớn hơn vào sự phát triển của đất nước.

Đây cũng là năm đầu tiên VietinBank thực hiện chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 - 2023 với tiêu chuẩn hoạt động theo Basel II; điều này đòi hỏi Ngân hàng cần tiếp tục thay đổi rất lớn từ tư duy đến cách làm, đáp ứng yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới trong hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh thời gian tới, ông Lê Đức Thọ khẳng định: Trong mục tiêu phát triển tín dụng nói riêng, điều hành hoạt động kinh doanh nói chung, chúng tôi luôn cung ứng dòng vốn định hướng các hoạt động dịch vụ ngân hàng, phục vụ trực tiếp và đắc lực một cách thiết thực cho các ngành các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như các tỉnh thành trên cả nước. Đối với các lĩnh vực cần phải lưu ý như đầu tư cho vay bất động sản, kinh doanh chứng khoán, hạ tầng giao thông… VietinBank có những chính sách về tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu chính đáng, cần thiết của doanh nghiệp đồng thời bảo đảm quản trị rủi ro hoạt động chặt chẽ để nguồn vốn đi vào phục vụ đắc lực, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện tốt các mục tiêu về cân đối lợi ích cho nền kinh tế.

Minh Tuyết

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/VietinBank-kien-tri-voi-chinh-sach-phat-trien-ben-vung/429450.vgp