Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quy chế tổ chức và tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu DN tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
 
Theo quy chế, đối tượng được xét tôn vinh danh hiệu DN tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu là những doanh nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; các DN thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam, có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh liên tục từ 5 năm trở lên.
Hình ảnh: Vĩnh Long đưa ra tiêu chí đánh giá doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu số 1
Mỗi quý một lần, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các DN, doanh nhân trên địa bàn
DN được tôn vinh danh hiệu tiêu biểu phải đạt 11 điều kiện và tiêu chuẩn sau:
 
Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư và có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh, kê khai nộp thuế trên địa bàn tỉnh liên tục từ 5 năm trở lên, tính đến thời điểm xét tôn vinh.
 
Hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký.
 
Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về DN, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh an toàn lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động …
 
Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, hoặc đạt, vượt kế hoạch được giao hàng năm.
 
Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế.
 
Đảm bảo đời sống, phúc lợi việc làm ổn định cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước.
 
Tích cực tham gia đóng góp các quỹ xã hội, từ thiện nhân đạo, tham gia tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội.
 
Tích cực đầu tư, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ …
 
Trong khi đó, với danh hiệu doanh nhân tiêu biểu phải đạt 6 tiêu chí như:
 
Là người giữ chức vụ có thời gian điều hành DN từ 5 năm trở tính đến thời điểm xét tôn vinh. Doanh nhân là người lãnh đạo DN đạt kết quả sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.
 
Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có lối sống gương mẫu…
 
Năng động sáng tạo, có nhiều biện pháp sáng kiến cải tiến được áp dụng trong quản lý DN đạt hiệu quả.
 
Quan tâm, luôn nỗ lực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại DN.
 
Bản thân chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, thuế và các khoản thu khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
DN tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng và Cúp lưu niệm do Ban tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng quy định và chứng nhận.
 
Quy chế của UBND tỉnh cũng quy định rõ, DN, doanh nhân được tôn vinh DN tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng phần thưởng, được công bố, giới thiệu rộng rãi trong phạm vi của tỉnh và cả nước nhằm quản bá hình ảnh DN, doanh nhân; ngoài ra các DN, doanh nhân tiêu biểu sẽ được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do tỉnh tổ chức.
 
Bên cạnh quyền lợi, DN, doanh nhân tiêu biểu có trách nhiệm sử dụng danh hiệu đúng mục đích, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh, phát triển sản xuất.
 
Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long” được xét 2 năm một lần. UBND tỉnh sẽ tổ chức tôn vinh và trao thưởng cho các DN, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn vào ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Hội nghị vinh danh DN tiêu biểu vào dịp cuối năm.
Hòa Minh
Nguồn tin: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/vinh-long-dua-ra-tieu-chi-danh-gia-doanh-nghiep-doanh-nhan-tieu-bieu/20220927050013018