Hình ảnh: Vĩnh Phúc quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023 số 1

Vĩnh Phúc dự kiến dành gần 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư xây dựng các công trình, dự án tạo đột phá

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến 31/12/2022, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 9.429 tỷ đồng, bằng 139,5% kế hoạch vốn trung ương giao. Đây là một kết quả tốt góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Có được kết quả trên là do tỉnh đã tập trung cơ cấu lại vốn đầu tư công, phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên các dự án có tính kết nối liên vùng, có tính động lực và sức lan tỏa rộng, các dự án văn hóa, xã hội phục vụ an sinh xã hội.

Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở cấp tỉnh và cấp huyện; phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trọng điểm; yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể, cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của từng dự án; tổ chức nhiều hội nghị giao ban về đầu tư công, theo chuyên đề, lĩnh vực và chung cả tỉnh…

Với tỷ lệ giải ngân đạt cao, nhiều công trình, dự án của tỉnh đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe của người dân như: Nhà điều trị nội trú và nhà kỹ thuật nghiệp vụ, các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh; cầu Đầm Vạc; đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên; đường vành đai 4 đoạn Yên Lạc - Bình Dương; Quảng trường văn hóa và trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc…

Dự kiến dành gần 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư xây dựng các công trình, dự án tạo đột phá

Trong năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm và dự kiến sẽ dành gần 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư xây dựng các công trình, dự án tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang thực hiện phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân; nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới bảo đảm thủ tục chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình, quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ theo dõi chỉ đạo, điều hành công việc từ khâu lập, thẩm định hồ sơ dự án - thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, kế hoạch; tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là đối với công trình, dự án trọng điểm, các khu công nghiệp, các dự án liên vùng, các công trình kết cấu hạ tầng đô thị.

Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các đơn vị, các chủ đầu tư đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tiến độ thi công; xây dựng tiến độ từng công trình, nhất là các công trình trọng điểm đảm bảo đạt kế hoạch được giao.

KL

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/vinh-phuc-quyet-tam-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-ngay-tu-dau-nam-2023-102230130092933131.htm