Vốn FDI thực hiện tăng cao nhất trong 5 năm - Ảnh 1.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước tính đạt 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê cũng cho biết vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 192,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/6/2022 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 14,03 tỷ USD.

Cũng từ đầu năm đến nay, 57 dự án của nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 300,9 triệu USD, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước;14 lượt dự án đã điều chỉnh vốn với tổng giá trị điều chỉnh tăng 44,9 triệu USD.

Vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới tăng mạnh so với cùng kỳ do có 05 dự án lớn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án Công ty Cổ phần giải pháp năng lượng Vines sang Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án hơn 34,68 triệu USD.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 09 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư gần 207,2 triệu USD, chiếm 59,9% tổng vốn đầu tư. Ngành hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm đứng thứ hai với 04 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư gần 35,34 triệu USD, chiếm 10,2%; tiếp theo là các ngành khai khoáng; bán buôn, bán lẻ; thông tin và truyền thông; …

Trong đó, 21 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Dẫn đầu là Lào với 03 dự án đầu tư mới và 03 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 65,92 triệu USD, chiếm 19,1% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư trên 41,1 triệu USD, chiếm gần 11,9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan,…

Lũy kế đến ngày 20/6/2022, Việt Nam đã có 1.569 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 21,56 tỷ USD. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53,8% tổng vốn đầu tư cả nước. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,8%).

Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,8%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,5%)./.

Minh Ngọc


Theo https://baochinhphu.vn/von-fdi-thuc-hien-tang-cao-nhat-trong-5-nam-102220629102416587.htm