Hình ảnh: Xăng RON 95 tăng 544 đồng/lít số 1

Giá xăng RON 95 có giá 23.010 đồng, tăng 544 đồng/lít - Ảnh minh họa

Giá xăng RON 95 có giá 23.010 đồng, tăng 544 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giá 22.014 đồng một lít, tăng 506 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 329 đồng, có giá 20.689 đồng/lít; dầu hỏa có mức giá mới là 20.614 đồng, tăng 258 đồng/lít; dầu mazut tăng 223 đồng, có giá mới là 17.446 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

PT (Theo VGP)