Hình ảnh: Xăng RON95-III giảm giá nhẹ từ chiều nay số 1

Xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.990 đồng/lít

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 tăng 109 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.799 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.990 đồng/lít. 

Về mặt hàng dầu chỉ có Dầu điêzen 0.05S giảm 87 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.196 đồng/lít. 

Còn lại dầu hỏa và dầu maduts đều tăng giá. Cụ thể: Dầu hỏa tăng 172 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.116 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S tăng 91 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 15.729 đồng/kg. 

PT

Nguồn: baochinhphu.vn