Hình ảnh: Xử phạt 4 người 6 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu số 1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân: ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng. Mỗi cá nhân nêu trên bị phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2021 đến ngày 27/05/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản đứng tên 15 nhà đầu tư để liên tục mua bán cổ phiếu PSH.

Trên hệ thống giao dịch thỏa thuận, nhóm 26 tài khoản thực hiện giao dịch thỏa thuận nội nhóm với khối lượng là 5.607.300 cổ phiếu PSH, tổng giá trị khớp nội nhóm là 91.118.625.000 đồng.

Như vậy, 4 người trên đã sử dụng 26 tài khoản nêu trên để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PSH giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PSH vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Ngoài mức xử phạt về tiền, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 4 cá nhân nêu trên.

Theo đó, cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 27/5/2024 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 27/5/2024 đối với 3 cá nhân gồm: ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo và bà Đỗ Thủy Tiên.

Những người vi phạm cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 27/5/2024 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 27/05/2024 đối với ông Trần Minh Hoàng.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Anh Minh

Nguồn: baochinhphu.vn