Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt bị xử phạt trên 3,1 tỷ đồng do xả thải gây ô nhiễm môi trường
Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt bị xử phạt trên 3,1 tỷ đồng do xả thải gây ô nhiễm môi trường

Theo quyết định xử phạt, với hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 65.000 m3/giờ đến dưới 70.000 m3/giờ, Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt đã bị phạt 850 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở đến cuối tháng 1/2024.

Với hành vi xây, lắp đặt thiết bị, đường ống, các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, doanh nghiệp này bị phạt 900 triệu đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép xả nước thải vào nguồn đến cuối tháng 1/2024.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt còn vi phạm trong việc xả nước thải có chứa các thông số nguy hại tới môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần trở lên, đã bị xử phạt 270 triệu đồng và hình phạt tăng thêm 1,1 tỷ đồng.

Yêu cầu tháo dỡ nhà máy sản xuất bột giấy gây ô nhiễm môi trường
Theo https://baodantoc.vn/xu-phat-cong-ty-co-phan-cromit-nam-viet-hon-31-ty-dong-do-vi-pham-moi-truong-1694504525511.htm