Hình ảnh: Ban Bí thư bổ nhiệm tân Phó Ban Nội chính Trung ương số 1
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Văn Yên.
Sáng 28/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 444-QĐNS/TW ngày 27/01/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao Quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Yên, tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Ông Nguyễn Văn Yên, sinh ngày 3/2/1966, quê quán ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ông có một thời gian dài công tác trong ngành Công an, kinh qua nhiều vị trí công tác. Cuối năm 2006, ông là Thư ký của Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đến năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Năm 2013, ông là Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Theo dõi xử lý các vụ án của Ban Nội chính Trung ương. Từ năm 2015 đến nay, ông là Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Nội chính Trung ương.
Nguyễn Sơn