Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã tích cực, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra; chủ trì tham mưu báo cáo của Tỉnh ủy về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với một số vụ việc; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Đoàn công tác Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Đoàn công tác Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
    Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 220-KH/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy về rà soát các vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh;  Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 18-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xác minh 06 vụ việc liên quan tới sai phạm dư luận xã hội quan tâm; trong đó, đáng chú ý có: Vụ việc sai phạm trong công tác thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng và giao đất tái định cư Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nhà máy gạch tuynel tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai; vụ việc làm giả hồ sơ để  giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 2,08 tỷ đồng xảy ra tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai; vụ việc sai phạm trong quản lý xảy ra tại Lâm trường Bảo Yên; vụ sai phạm liên quan tới Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện Dự án Khu hành chính mới huyện Sa Pa.
 
    Theo dõi, đôn đốc việc khởi tố, điều tra 02 vụ án tham nhũng, kinh tế; đã truy tố Trưởng Ban quản lý chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Công an huyện Bảo Yên khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác”.
 
    Tòa án nhân dân thụ lý 05 vụ án tham nhũng, đã giải quyết 04 vụ, còn 01 vụ đang giải quyết; trong đó: Tháng 2/2020, Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa xét xử vụ án “Tham ô tài sản”, đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Nga 06 năm tù và tháng 4/2020 tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Lộc 02 năm tù cũng về tội “Tham ô tài sản”; tháng 5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” đã tuyên phạt bị cáo Nông Minh Điệp 07 năm tù và xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Khuất Văn Đức, Trưởng Ban quản lý chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai 01 năm 06 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; đang thụ lý phúc thẩm vụ Nguyễn Thế Anh, Viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Sa Pa về tội “Nhận hối lộ”.  
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 14-QC/TU về thực hiện trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện ký kết Quy chế số 01-QC/BNCTU-VPTU, ngày 18/3/2020 về phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; thông báo Kết luận số 3025-TB/TU, ngày 04/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; nắm tình hình, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 04 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài.
Tuệ Minh
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202006/ban-noi-chinh-tinh-uy-lao-cai-chu-dong-theo-doi-don-doc-cong-tac-phat-hien-xu-ly-cac-vu-viec-vu-an-tham-nhung-kinh-te-308180/