Hình ảnh: Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam số 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 25/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về báo cáo nhân quyền năm 2023 có nội dung về Việt Nam được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: 

"Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Các quyền tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ, thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật và được triển khai trên thực tiễn.

Việt Nam đã, đang và sẽ trao đổi thẳng thắn cởi mở trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về những vấn đề còn khác biệt nhằm tăng cường sự hiểu biết, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. 

Tuấn Dũng

Nguồn: baochinhphu.vn