Theo ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Để chuẩn bị tổ chức thực hiện chỉ đạo này, BIDV sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể.

BIDV đang hoàn thiện thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN; Thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, Bà Rịa -Vũng Tàu…). Trước mắt, nhà băng này sẽ triển khai ngay điểm phân phối tại TP.Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội.

Nhằm minh bạch thông tin tới người dân, BIDV sẽ công bố danh sách các điểm bán vàng miếng nêu trên, thời gian bắt đầu thực hiện bán vàng miếng đồng thời, công bố công khai hàng ngày giá bán vàng trên website của Ngân hàng. Việc bán vàng trực tiếp tới người dân sẽ được thực hiện bắt đầu ngay trong ngày Thứ Hai (03/6/2024).

Về phương thức bán, giá bán, NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 NHTM nhà nước theo mức giá do NHNN xác định căn cứ theo giá thế giới và mục tiêu điều hành giảm giá chênh lệch trong nước và quốc tế so với hiện nay. Giá bán vàng miếng đều được công bố công khai trên wesite chính thức của các NHTM nhà nước để người dân tiện theo dõi.

“Đây là chủ trương đúng đắn của NHNN. Chúng tôi xác định nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận mà sẽ cung ứng với mức giá phù hợp trên cơ sở giá mua từ NHNN. Việc này sẽ góp phần để sớm hiện thực hoá mục tiêu giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới", đại diện lãnh đạo BIDV nhấn mạnh.

Theo https://tapchitaichinh.vn/bidv-khong-dat-muc-tieu-loi-nhuan-khi-tham-gia-ban-vang.html?source=cat-84