Quang cảnh buổi nghiệm thu
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Theo Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Định, nhiệm vụ này do PGs.Ts. Phạm Trần Vũ (Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) làm Chủ nhiệm. Hơn 2 năm thực hiện, nhiệm vụ đã xây dựng hoàn thành 6 báo cáo chuyên đề thể hiện kết quả trung gian của quá trình nghiên cứu. Hệ thống phần mềm dùng cho việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ba Na Kriêm và phát thanh tiếng Ba Na Kriêm chạy trên nền Web. Sản phẩm đã được thử nghiệm, đánh giá với bộ dữ liệu thực tế của đồng bào Ba Na Kriêm… Ngoài ra, nhiệm vụ đã hoàn thiện thêm các sản phẩm, như: Ứng dụng dịch tự động chạy trên thiết bị di động; một bài báo trên hội nghị khoa học quốc tế.

Việc thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tự động chuyển đổi văn bản chữ viết tiếng Việt sang phát thanh tiếng Ba Na Kriêm” góp phần giảm chi phí trong việc thuê người dịch thuật trực tiếp tại các đài phát thanh của các xã, huyện và không phụ thuộc vào người phiên dịch tiếng Ba Na Kriêm; giúp cho đồng bào Ba Na Kriêm có thể tiếp cận những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và những kiến thức khoa học, tin tức thời sự nhanh, dễ hiểu nhất bằng chính ngôn ngữ mà mình đang sử dụng hàng ngày…

Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chủ nhiệm nhiệm vụ và khẳng định kết quả nghiên cứu đạt được những mục tiêu đề ra. Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu và đánh giá Đạt cho đề tài này.  
Kông Chro phát huy hiệu quả chương trình phát thanh tiếng Ba Na
Theo https://baodantoc.vn/binh-dinh-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-chuyen-doi-van-ban-chu-viet-tieng-viet-sang-phat-thanh-tieng-ban-na-kriem-1687783016277.htm