Đoàn Công tác làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương.
 

Tại Bình Dương, tham dự và đồng chủ trì buổi làm việc có ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành của Tỉnh.

Tại Đồng Nai, tham dự và đồng chủ trì buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND và đại diện một số sở, ban ngành của Tỉnh.

Theo Ông Mai Hùng Dũng, năm 2020, tỉnh Bình Dương cũng như cả nước chịu tác động và bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của tỉnh tuy có chậm lại nhưng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt mức 6,91% (cao hơn so với nhiều tỉnh, thành trong khu vực và mức bình quân chung của cả nước). Thu ngân sách đạt 60.500 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, Bình Dương vẫn là địa bàn hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ trưởng Lê Xuân Định thăm Trung tâm BIIC tỉnh Bình Dương.
 

Về hoạt động KH,CN và ĐMST: Bình Dương được xem là một điểm sáng về khởi nghiệp, với hàng loạt các công trình liên kết với nhau phục vụ cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex và FabLab tiêu chuẩn quốc tế tại EIU đang hoạt động rất hiệu quả. Bình Dương đang từng bước xây dựng môi trường ĐMST khởi nghiệp với sự ủng hộ hăng hái của các viện trường như EIU, VGU, TDMU, Cao đẳng Việt-Sing… Đặc biệt, Tổng Công ty Becamex đã hợp tác với ĐHQG Singapore mở ra trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Block 71 đặt tại TP. HCM, hình thành cầu nối để Bình Dương gắn kết nguồn lực với TP HCM và hòa nhập vào chuỗi khởi nghiệp toàn cầu.

Với Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho biết: giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế tỉnh Đồng Nai tăng trưởng bình quân mỗi năm hơn 8,14%, nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước (vượt 18/20 chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đề ra). Năm 2020, dù bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi tình hình dịch bệnh nhưng kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục phát triển.

Về hoạt động KH,CN và ĐMST: Đồng Nai tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao ở các ngành mũi nhọn, then chốt đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh. Đồng thời chú trọng thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách đầu tư cho KH&CN và ĐMST, nhất là từ doanh nghiệp. Trong nghiên cứu, ứng dụng áp dụng cơ chế 50/50, cơ chế 70/30 (Kinh phí KH&CN cấp tỉnh và huy động vốn của ngành, tổ chức và vốn cá nhân).

 

Đoàn Công tác làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.
 

Trao đổi tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định chúc mừng những kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai trong phát triển KT-XH đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của ngành KH&CN trong hoạt động KH,CN và ĐMST, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh đối với ngành. Cũng theo Thứ trưởng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định rõ nội hàm của ngành KH&CN và đổi mới sáng tạo. Bộ KH&CN đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Đồng Nai tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện để ngành KH&CN thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị định số 107 và Nghị định số 120, lãnh đạo hai địa phương nhất trí với quan điểm của Bộ KH&CN là nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, đồng thời phải có lộ trình kiện toàn tổ chức bộ máy để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Do vậy, lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các địa phương thống nhất quan điểm duy trì và củng cố hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Xuân Định đã đến thăm và làm việc với cán bộ công chức Sở KH&CN Bình Dương và Đồng Nai.

 

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19840/bo-khcn-lam-viec-voi-tinh-binh-duong-va-tinh-dong-nai.aspx