Hình ảnh: Bộ Y tế: Đề nghị tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn TP.HCM số 1
Ảnh: minh hoạ
Theo nội Công văn nêu rõ, trước diễn biển phức tạp của tỉnh hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ và Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ưu tiên phân bổ vắc xin cho thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm chủng chống dịch. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chúng, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau: 
1. Tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp tử 18 tuổi trở lên trên địa bàn; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.
2. Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành...; tổ chức tiêm tại các cơ sở có dịch và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư.
3. Bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chúng.
4. Hướng dẫn người dân điền Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, Phiếu sáng lực trên nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc trên bản giấy; thông báo thời gian và địa điểm tiêm để người dân tham gia đầy đủ, đúng giờ và không tập trung đông người tại một thời điểm; sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm chủng phải hợp.
Những người thuộc nhóm trị hoãn tiêm chủng thi tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chúng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện. Những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng có thể được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện, cơ sở điều trị.
5. Tại các khu phong tỏa, chính quyền địa phương cản cử số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp, tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.
6. Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.
Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ Tịch UBND TP.HCM xem xét quyết định hình thức tổ chức triển khai tiêm chủng phủ hợp với tình hình dịch bệnh và coi công tác tiêm chúng là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách trong tình hình hiện nay.
Nguyễn Sơn