Gia đình ông Nguyên được Trưởng thôn Thủy Lợi đưa vào danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, tuy nhiên sau một thời gian chờ đợi thì được trả lời huyện Ninh Hải không nằm trong khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, mà chỉ thuộc khu vực áp dụng theo Chỉ thị 15/CT-TTg nên không được xét duyệt nhận hỗ trợ.

Do không bán hàng nên gia đình ông Nguyên gặp nhiều khó khăn, ông mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ để giảm bớt một phần khó khăn do đại dịch gây ra đối với gia đình ông.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tất cả các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có khai báo thuế và phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đều được hưởng hỗ trợ theo quy định tại chương IX, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu trên.

Vậy, ông Phan Thái Nguyên có thể liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải để được hướng dẫn, giải thích chi tiết việc thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hộ kinh doanh , hỗ trợ , COVID-19 , 68/NQ-CP , 23/2021/QĐ-TTg

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Cac-ho-kinh-doanh-phai-tam-dung-do-COVID19-deu-duoc-ho-tro/444542.vgp