Hình ảnh: Công bố quyết định nhân sự Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương số 1
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Lê Minh Hà.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Minh Hà, Phó Cục trưởng Cục B03 được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện quy trình bầu Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Lê Minh Hà được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm, quyết định điều động, phân công đảm nhiệm công tác mới; đồng thời, chúc mừng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, kiện toàn lãnh đạo, chỉ huy.
Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là một lĩnh vực phức tạp, khó khăn, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương khẩn trương tập trung tham mưu thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2027 đối với Đại tá Lê Minh Hà theo quy định để rà soát công việc, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, Cơ quan theo nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và truyền thống của đơn vị, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp, xây dựng lực lượng kiểm tra đảng các cấp trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
H.S