Công nghệ
Từ lâu, nông nghiệp Việt Nam đã trở thành trụ đỡ của nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn của đất nước. Những năm qua, nền nông nghiệp ấy đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, là ngành kinh tế có lợi thế chiến lược của quốc gia. Mang lại chất lượng và giá trị gia tăng cao cho người sản xuất. Bên cạnh đó, quá trình sản xuất nông nghiệp cũng tạo ra một lượng phế, phụ phẩm lớn.
Bắc Giang: Người “nông dân Việt Nam xuất sắc” với mô hình chăn nuôi tuần hoàn và ứng dụng chế phẩm sinh học
Ông Hoàng Đình Quê ở thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang được bình chọn là nông dân Việt Nam...
TP.HCM: Ứng dụng công nghệ cao trong lai tạo, sản xuất giống cây
TP.HCM có đủ cơ sở và điều kiện để xây dựng thành trung tâm giống cây trồng công nghệ cao. Đây là tiền đề quan trọng...
Chi tiêu cho nghiên cứu khoa học còn thấp, chưa thực chất
Chi tiêu cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam còn thấp và chưa thực chất. Chi cho hoạt động sản xuất - dịch vụ (R&D)...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.