Công nghệ số
Là một trong những nội dung quan trọng tại Thông báo 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 truyền đạt kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022.
Khai phá không gian văn hóa truyền thống thông qua ứng dụng công nghệ số
Với các ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động bảo tàng, giờ đây, các sinh viên, người trẻ có thể học hỏi và trau...
Doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh được cấp thêm băng tần để phát triển kinh tế
Chiều 9/11, với đa số đại biểu đồng ý, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô...
Ứng dụng chuyển đổi số cho hệ thống quản lý sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có những tác động lớn về kinh tế, xã hội và môi trường ở tất cả các cấp: toàn...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.