Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ KH&CN: Thanh tra Bộ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Năng lượng nguyên tử, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Viện Công nghệ xạ hiếm cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động (CBCCVC) của Cục ATBXHN.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã đọc báo cáo tổng kết những hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2021. Trong năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả từ các đơn vị trong và ngoài Bộ cùng với nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCCVC, Cục ATBXHN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật của Cục trong năm qua:

- Cục ATBXHN đã hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ trưởng KH&CN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực NLNT về chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, đo liều cá nhân và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bức xạ; hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, dự kiến ban hành tháng 12/2021; hoàn thành Đề án về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 287/2016/BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để phù hợp với quy định của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

- Tính đến ngày 15/12/2021, đã tổ chức thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi: 1093 Giấy phép các loại (bao gồm 06 giấy phép trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và công nghệ cấp), 495 chứng chỉ nhân viên bức xạ (CCNVBX) theo phân cấp của Bộ KH&CN, 56 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) và 92 chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT. Cục đã thẩm định, cấp 71 Giấp phép qua hệ thống cấp phép trực tuyến qua hệ thống ASEAN một cửa và hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục ATBXHN. Cục đã hướng dẫn, thẩm định và phê duyệt đối với 44 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

- Đã tiến hành 26 cuộc thanh tra tại 26 đơn vị trên địa bàn 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2021, hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra. 

- Cục ATBXHN đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân mà Việt Nam là thành viên. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao năng lực cán bộ và góp phần củng cố công tác đảm bảo an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Triển khai Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Việt Nam - IAEA - Campuchia thông qua việc tổ chức Hội thảo đào tạo Thanh tra Bảo vệ bức xạ và An toàn hạt nhân cho Campuchia.
 

Về phương hướng hoạt động năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Cục sẽ bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng văn bản trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được phê duyệt năm 2022; tăng cường và bảo đảm chất lượng hoạt động thẩm định cấp phép, duy trì hoạt động thẩm định cấp phép đặc biệt đối với các thiết bị bức xạ đã ban hành các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật; triển khai công tác thanh tra ATBXHN theo đúng kế hoạch. Phối hợp với Viện NLNTVN và các đơn vị liên quan hoàn thành việc tiếp nhận và lắp đặt thiết bị quan trắc trong khuôn khổ dự án ASEANTOM-EU; hoàn thành việc ban hành văn bản quản lý trong giai đoạn phê duyệt địa điểm và lập báo cáo khả thi (FS) của Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân.

Hội nghị cũng được nghe tham luận của các đơn vị trong Cục về công tác cấp phép, công tác bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục, công tác hợp tác quốc tế, an ninh, thanh sát hạt nhân và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ, tự chủ.

Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu của đại diện các đơn vị trong và ngoài Bộ và cán bộ Cục về các hoạt động của Cục trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và các nhân có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Cục đã quyết định khen thưởng 09 đơn vị  đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 06 đơn vị đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 61 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 18 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 9 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc biểu dương những thành tích mà Cục đã đạt được và ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động vào thành tích chung của Cục. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cục trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay trước những thách thức mới và chuẩn bị cho lò phản ứng nghiên cứu mới. Thứ trưởng cũng mong muốn, Lãnh đạo Cục, mỗi công chức viên chức và người lao động Cục ATBXHN nỗ lực, tích cực và nhiều sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho Cục ATBXHN, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi để Cục ATBXHN đạt được những thành tích nói trên. Tuy còn có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, chỉ tiêu biên chế được giao chưa đáp ứng yêu cầu QLNN trong hiện tại và tương lai nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo và tích cực công tác của tập thể cán bộ nhân viên Cục, Cục ATBXHN tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21570/cuc-an-toan-buc-xa-va-hat-nhan-tong-ket-cong-tac-nam-2021-va-xay-dung-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2022.aspx