Cục trưởng Đinh Hữu Phí tiếp Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam

 

Tại buổi tiếp, Cục trưởng Đinh Hữu Phí chúc mừng ông Kitamura Shu đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và cảm ơn ông đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa JICA với các bộ, ngành và cơ quan liên quan của Việt Nam, trong đó có Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục trưởng cũng đánh giá cao và ghi nhận sự hỗ trợ có hiệu quả của JICA trong những năm qua, thể hiện rõ nét qua các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và 3 dự án hợp tác kỹ thuật dành cho Cục Sở hữu trí tuệ trước đây, cụ thể là: (i) Dự án MOIPA “Hiện đại hóa quản trị sở hữu công nghiệp” (2000-2004) với việc thiết lập Hệ thống quản trị đơn SHCN (IPAS)  giúp quản lý quy trình từ khi đơn nộp vào đến khi cấp bằng và theo dõi hiệu lực văn bằng bảo hộ mà Cục Sở hữu trí tuệ vẫn đang vận hành cho đến nay; (ii) Dự án UTIPINFO Ứng dụng thông tin Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam (2005-2009) với việc phát triển thêm một số ứng dụng tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trên cơ sở kết quả của Dự án MOIPA; (iii) Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” (tháng 6/2012- tháng 3/2017) với những kết quả đáng ghi nhận đối với hệ thống thực thi quyền SHTT của Việt Nam và (iv) Dự án “Nâng cao năng lực xử lý đơn SHCN tại Cục Sở hữu trí tuệ”(tháng 5/2021 - tháng 3/2023) mà hai bên đang hợp tác triển khai. Cục trưởng Đinh Hữu Phí và ông Kitamura Shu, Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

 

Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng thông báo tình hình triển khai Dự án hiện tại, trong đó có việc Cục đã thành lập Ban Quản lý dự án do Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực sáng chế đứng đầu và 3 Nhóm công tác tương ứng với 3 Đầu ra của Dự án do các Lãnh đạo đơn vị thuộc Cục làm Trưởng nhóm.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ trực tiếp có quan hệ hợp tác với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản thông qua Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) và thỏa thuận PPH – một chương trình hợp tác thẩm định nhanh đơn sáng chế nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đăng ký bảo hộ sáng chế tại Nhật Bản. Riêng trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí tuệ có MOC với Cục Công nghiệp thực phẩm (FIAB) thuộc Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) nhằm hỗ trợ đăng ký chéo chỉ dẫn địa lý tại mỗi nước.

Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam – ông Kitamura Shu cảm ơn Cục trưởng đã có những nhận xét tích cực về vai trò của JICA Việt Nam trong hợp tác với các bộ, ngành và cơ quan của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự hợp tác chặt chẽ của Cục Sở hữu trí tuệ dành cho JICA, đặc biệt là thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật mà Cục trưởng nêu. Ông hy vọng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với JICA trong thời gian tới và dành cho người kế nhiệm ông sự hỗ trợ, phối hợp như đã dành cho cá nhân ông. Ông Kitamura cũng cam kết JICA sẽ luôn sát cánh với Cục Sở hữu trí tuệ và Chuyên gia JICA để triển khai Dự án “Nâng cao năng lực xử lý đơn SHCN tại Cục Sở hữu trí tuệ”.

Kết thúc buổi tiếp, Cục trưởng Đinh Hữu Phí chúc ông Kitamura thành công trong cương vị công tác mới, đồng thời khẳng định Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong phạm vi nguồn lực của Cục để Chuyên gia JICA làm việc trong 2 năm tại Cục và phối hợp chặt chẽ với các bên triển khai thành công Dự án nêu trên./.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20297/cuc-truong-cuc-so-huu-tri-tue-tiep-pho-truong-dai-dien-jica-viet-nam.aspx